SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 10 – 28. studenog 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • 59. Proračun Općine Kostrena za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 • 60. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2018. godinu
 • 61. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2018. godini
 • 62. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • 63. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • 64. Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2018. godinu
 • 65. Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
 • 66. Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2018. godinu
 • 67. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu
 • 68. Program javnih potreba u bibliotekarstvu za 2018. godinu
 • 69. Program javnih potreba u zaštiti okoliša za 2018. godinu
 • 70. Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu
 • 71. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Kostrena
 • 72. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kostrena za 2017. godinu
 • 73. Odluka o otkupu nekretnine označene kao k.č. broj 3414/1 u k.o. Kostrena-Lucija radi formiranja dječjeg igrališta u Doričićima
 • 74. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
 • 75. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kostrena (Pročišćeni tekst)

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 • 25. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kostrena
 • 26. Zaključak o promjenjivom članu Županijskog povjerenstva PGŽ za granice na pomorskom dobru na području Općine Kostrena

Preuzmite dokumente