SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 8 – 21. rujna 2017. g.

OPĆINSKI NAČELNIK

  • 24. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Preuzmite dokumente