SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 9 – 20. listopada 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

  • 49. Odluka o izmjenama Statuta Općine Kostrena
  • 50. Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
  • 51. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora KD “Autotrolej“ d.o.o.
  • 52. Odluka o sklapanju nagodbe pred Uredom državne uprave u upravnom predmetu prava na povrat/naknadu imovine s ovlaštenicima naknade – Vesna Čargonja Stojak i Silvana Milas
  • 53. Zaključak o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
  • 54. Odluka o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K-3 Šoići
  • 55. Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-1
  • 56. Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-2
  • 57. Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-3
  • 58. Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-4

Preuzmite dokumente