SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

U Kostreni održana terenska vježba sprečavanja katastrofa

I ove godine Općina Kostrena bila je domaćin obilježavanja Dana civilne zaštite u Primorsko-goranskoj županiji, povodom čega je održana terenska vježba s ciljem uvježbavanja snaga zaštite i spašavanja u slučaju velikih nesreća i katastrofa u postrojenjima.

U subotu, 28. veljače, u Kostreni je obilježen Međunarodni dan Civilne zaštite te 10. godišnjica djelovanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Republici Hrvatskoj.

U organizaciji Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, Općine Kostrena i INA Rafinerije nafte Rijeka, održana je operativna terenska vježba koja je pokazala mogućnosti i kapacitete snaga zaštite i spašavanja koje djeluju na području Kostrene. Vježba se sastojala od gašenja požara, zbrinjavanja povrijeđenih i interne evakuacije unutar postrojenja, pretrage područja evakuacije, pronalaska ljudi i prenošenja nepokretnih ili povrijeđenih osoba, izrade kampa za prihvat i zbrinjavanje unesrećenih, uvježbavanja i edukacije novih pripadnika Civilne zaštite za pružanje prve pomoći te uspostavljanja i podizanja prihvatnih punktova.

Želimo ljude uvježbati za realnu situaciju. Vezano za dio civilne zaštite mogu biti stvarno zadovoljan jer se radi o postrojbama opće namjene, koje se manje angažiraju, ali ovdje su doista motivirane – poručio je Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka.

Općina Kostrena je najugroženija općina u Republici Hrvatskoj s obzirom na tehničko tehnološke procese koji se odvijaju na našem području, u rafineriji. Mi s INA rafinerijom imamo odlične partnerske odnose, što se vidi i na ovoj pokaznoj vježbi. Velika nam je čast i zadovoljstvo što smo domaćini vježbe zaštite i spašavanja. Čestitam svim sudionicima, profesionalcima i civilima Međunarodni dan Civilne zaštite i 10 godina Državne uprave za zaštitu i spašavanje – naglasila je načelnica Općine Kostrena, Mirela Marunić.

Rafinerija je objekt koji sigurno ima svoje rizike i nama je ova vježba poslužila da dokažemo da upravljamo s tim rizicima na pravi način. Pokazala nam je kako postupiti unutar rafinerije, ali i s našim susjedima, kako pomoći u obavještavanju i spašavanju ljudi, za slučaj da dođe do takve izvanredne situacije – riječi su Radovana Perišića, direktora INA Rafinerije nafte Rijeka.

Ljudi su odradili vježbu zbilja na visokom nivou i to je ono što mi kao društvo moramo raditi. Moramo biti spremni odgovoriti na ovakve situacije koje se, nadajmo se, nikad neće dogoditi – rekao je zamjenik primorsko-goranskog župana, Marko Boras Mandić.

Uz Općinu Kostrena i Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, na vježbi su sudjelovali Državna intervencijska postrojba Civilne zaštite-Odjel Rijeka, operativne snage INA Rafinerije nafte Rijeka, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena, Policijska uprava Primorsko-goranska, Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Odred izviđača „Sjever- Jug“ Kostrena, Osnovna škola Kostrena, Komunalno društvo Kostrena, pripadnici Postrojbe Civilne zaštite opće namjene i povjerenici Civilne zaštite Općine Kostrena i Općine Čavle te pripadnici Postrojbe Civilne zaštite opće namjene Grada Bakra i Grada Opatije.

Podsjetimo i da je djelatnica Općine Kostrena Borka Reljac dobitnica godišnje nagrade za promicanje sustava zaštite i spašavanja od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje.


U Kostreni održana terenska vježba sprečavanja katastrofa
U Kostreni održana terenska vježba sprečavanja katastrofa
U Kostreni održana terenska vježba sprečavanja katastrofa
U Kostreni održana terenska vježba sprečavanja katastrofa
U Kostreni održana terenska vježba sprečavanja katastrofa
U Kostreni održana terenska vježba sprečavanja katastrofa
U Kostreni održana terenska vježba sprečavanja katastrofa