SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Uvježbavanje postrojbi CZ

15. prosinca 2012. Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka organizirao je na zahtjev načelnika Općine Kostrena uvježbavanje njihove postrojbe civilne zaštite opće namjene. Istu postrojbu, koja je ustrojena s 33 pripadnika, PUZS Rijeka smotrirao je u mjesecu rujnu.

Uvježbavanje je održano u krugu Zonskog skladišta Rijeka sa sljedećom tematikom:

  1. Uvodno predavanje o zakonskim odredbama koji reguliraju civilnu zaštitu- teorija (1 sat)
  2. Spašavanje iz ruševina-teorija (1 sat)
  3. Prva medicinska pomoć- teoretski i praktično (2 sata)
  4. Formiranje kampa- teoretski i praktično (2 sata)

Uvodni dio, koji se sastojao od pojašnjenja zakonske regulative koja regulira operativne snage civilne zaštite, sustava zaštite i spašavanja na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te konkretne zadaće operativnih snaga CZ JLP(R)S, predavali su djelatnici PUZS-a Rijeka.

Operativni dio uvježbavanja izvršili su profesionalci i osmero volontera Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite RH – Odjel Rijeka. Upravo činjenica da su i njihovi demonstratori – volonteri iz specijalističkih timova civilne zaštite, pridonijela je visokoj motiviranosti u odrađivanju zadaća pripadnika postrojbe CZ Općine Kostrena, iako su većinom vojni obveznici, a ne volonteri.


Uvježbavanje postrojbi CZ
Uvježbavanje postrojbi CZ
Uvježbavanje postrojbi CZ
Uvježbavanje postrojbi CZ