SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Smotra pripadnika postrojbi CZ opće namjene gradova i općina PGŽ

Tijekom mjeseca studenog 2012. godine PUZS Rijeka, Odjel za preventivne i planske poslove provodi ustrojavanje i smotru pripadnika postrojbi opće namjene gradova i općina PGŽ, koje su predviđene sukladno usvojenim planovima zaštite jedinica lokalne uprave i samouprave.

Do sada su ustrojene, te je provedena smotra pripadnika postrojbi opće namjene u Gradu Kraljevici (33 obveznika) i Općinama Kostrena (33 obveznika) i Omišalj (33 obveznika).

Ustrojavanju i smotrama pripadnika postrojbi opće namjene Grada Kraljevice te Općina Kostrena i Omišalj nazočili su gradonačelnici/načelnici, članovi gradskih/općinskih stožera i članovi predstavničkih tijela JLS, a smotre su se odvijale prema sljedećem konceptu:

  • pozdravna riječ gradonačelnika/načelnika i upoznavanje nazočnih sa njihovim obvezama;
  • uvodno izlaganje pročelnika PUZS Rijeka/voditeljice Odjela PP i djelatnika odjela;
  • prezentacija ustroja, načina rada i djelovanja DUZS i PUZS, prikaz ustrojenih postrojbi na državnoj i županijskoj razini, te ustroj, rad, djelovanje i uvezanosti postrojbi opće namjene JLS u sustav ZiS;
  • pregled planiranog broja postrojbi opće namjene JLS, način i postupci njihove popune, pozivanja, nadležnosti za opremanje i uporabu, te njihove obveze i zadaće, način i zona/područje djelovanja kod nastanka moguće ugroze;
  • svi nazočni pripadnici ispunili su anketni list/evidencijski list sa svojim osobnim podacima poradi unosa podataka u jedinstvenu bazu podataka koju će ustrojiti PUZS Rijeka za svaku JLS i dostaviti je na uporabu gradovima i općinama;
  • prikupljene su vojne knjižice pripadnika postrojbi u cilju upisivanja rasporeda od strane tijela MORH;
  • sa JLS dogovoren je način i mogućnosti opremanja najnužnijom opremom u narednom razdoblju, kao i provođenje uvježbavanja i osposobljavanja pripadnika postrojbi;
  • Općina Kostrena tijekom mjeseca prosinca organizirati će i provesti – u suradnji sa PUZS Rijeka – temeljno uvježbavanje svoje postrojbe opće namjene.

Smotra pripadnika postrojbi CZ opće namjene gradova i općina PGŽ
Smotra pripadnika postrojbi CZ opće namjene gradova i općina PGŽ