SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Posljednjih nekoliko godina Općina Kostrena poduzima brojne aktivnosti na organizaciji sustava zaštite i spašavanja

Obveza je to koja djelomično proizlazi iz zakonskih propisa, a djelomično iz zabrinutosti struktura vlasti, kao i samih mještana zbog mogućih nesreća u industrijskim postrojenjima na području općine.

Još krajem 2011. godine oformljena je postrojba civilne zaštite opće namjene koja je u ovoj godini popunjena do konačnog broja od 33 člana. Članovi postrojbe okupljaju se jednom do dva puta godišnje kako bi usvojili nova znanja, opremili se i uvježbali za djelovanje. Posljednja vježba održana je u subotu, 29. studenog u Narodnoj čitaoni u Sv. Barbari, a tema iste bila je plan evakuacije i postupanje u slučaju nesreće u INA d.d. Rafineriji nafte Rijeka, Pogon Urinj. Kratka predavanja održali su predstavnici Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, kao i INA d.d., a prisutnima su se predstavili i DVD Kostrena te Odred izviđača „Sjever-jug“.

Pri kraju vježbe upriličen je obilazak ugroženih naselja, kao i upoznavanje sa samim zadacima koje bi članovi postrojbe vršili na terenu. Da ne ostane sve samo na edukaciji, sve naučeno provest će se u praksi 28. veljače 2015. godine kada će se simulirati nesreća u INA d.d. Nakon toga veći broj snaga zaštite i spašavanja izaći će na teren. Mještani će na vrijeme biti obaviješteni o ovoj vježbi, a tražit će se i njihova suradnja prilikom vježbe evakuacije.

Što se više ljudi odazove ovoj vježbi i upozna s postupcima koji bi se poduzimali u slučaju nesreće, to će biti blaže posljedice u slučaju za kojeg se svi nadaju da se nikad neće dogoditi.