SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 9- broj 1-12. siječnja 2022.

SADRŽAJ

OPĆINSKI NAČELNIK :

1. Odluka o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Kostrena………..1

2. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Kostrena u 2022. godini – Provedbeni program Općine Kostrena za razdoblje od 2021. do 2025. godine…………….28


Preuzmite dokumente

SNOK 1/22 pdf | 1,57 MB