SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena-godina-9-broj 9-29. rujna 2022.

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE

44. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena……………………………720

45. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena………………………………………..720

46. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu…………………………………………………..721

47. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu………………………………………………797

48. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu………………………………………….865

49. II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu……………………………………..866

50. II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu…………………………………………871

51. Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2022. godinu………875

52. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2022. godinu……………………………………….876

53. Odluka o stjecanju zemljišta u svrhu građenja građevine rekonstrukcije nerazvrstane ceste

Glavani – Lokvičina – Trim staza – Šubati s gradnjom komunalne infrastrukture………………………………………………….877

54. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Kostrena………………………………………………880

55. Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Općinu Kostrena…………………………………………………………….881

56. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..882

57. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena ……………………………………………………………………………………………………………………………..882

58. Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda……………………..883

59. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata………………………………………………….884


Preuzmite dokumente

SNOK-9-9-2022. pdf | 2,95 MB