SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena-godina 9-broj 7-7.srpnja 2022.

SADRŽAJ

OPĆINSKI NAČELNIK

11. Zaključak o davanju suglasnosti KD Čistoća na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 629

12. Plan djelovanja civilne zaštite Općine Kostrena ……………………………………………………….630

 

OPĆINSKA UPRAVA

1. Odluka o dnevnom rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu i radu subotom i nedjeljom

komunalno-prometnih redara Općine Kostrena…………………………………………………………………….707


Preuzmite dokumente

SNOK-7-2022 pdf | 2,58 MB