SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena-godina 9-broj 8 -28. srpnja 2022.

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE

37. Odluka o prodaji nekretnine k.č. br. 2965 k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu Općine Kostrena na području Krasina ……………………………………………………………………………………..708

38. Odluka o prodaji nekretnina k.č. br. 537, k.č. br. 538/1, k.č. br. 539 i k.č. br. 540/3 k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu Općine Kostrena na području Glavani-Šubati……………………………………………….708

39. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvedbu građevinskih i obrtničkih radova na obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena…………………709

40. Odluka o dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi ………………………………712

41. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Općine Kostrena …………………..713

42. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju djelatnosti dječjih vrtića čiji osnivač nije Općina Kostrena…….713

43. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kostrena………………………………………..714


Preuzmite dokumente

SNOK-8-7-2022 pdf | 323,41 KB