SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena-godina 9-broj 4-4. svibnja 2022.

SADRŽAJ

OPĆINSKI NAČELNIK

8. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijete povećana opasnost od

nastajanja i širenja požara na području Općine Kostrena……………………………………………………………….249


Preuzmite dokumente

SNOK-4/22 pdf | 213,70 KB