SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena-godina-9-broj 10-25. listopada 2022.

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE

60. Odluka o izmjenama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena……………….885

61. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Kostrena u 2023. godini………………………………885

62. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za kupnju nekretnina k.č. 537, k.č. 538/1, k.č. 539,

k.č. 540/3 u k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu Općine Kostrena na području Glavani-Šubati………………………………886

63. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. br. 2965 od 680 m2 z.k.ul. 1165 k.o. Kostrena-Lucija…..887

64. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Općine Kostrena za 2023. godinu………………………………….888

OPĆINSKI NAČELNIK

13. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“…………………………………………………..888


Preuzmite dokumente

SNOK-9-10-2022 pdf | 202,49 KB