SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 9- broj 2- 27. siječnja 2022.

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kostrena ………30

2. Odluka o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana ……………………………………………………………..38

3. Odluka o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Kostrena ……………………………….40

4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje od 2017. do 2020. godine ………………………45

5. Odluka o dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi ……………134

OPĆINSKI NAČELNIK

3. Plan prijma u službu za 2022. godinu …………………………………………………………………………………………………..135


Preuzmite dokumente

SNOK-2/22 pdf | 8,95 MB